• Risk Analizi
  • Risk Analizi
  • Risk Analizi

Risk Analizi

  • Çalışma ortamının, çevre koşullarının, tüm iş ekipmanının, makinalarının, teçhizatın, tehlikenin, kimyasal maddelerinin, fiziki ortamın kısaca tüm bileşenlerin göz önüne alınarak, sağlıklı, güvenli çalışma düzeyini yükseltmek, iş yerinde uygulanabilir risk değerlendirmesi yapmak.