• Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

Çalışma ortamının tüm koşullarının ( ekipman, çevre,kullanılan maddeler, fiziki koşullar) değerlendirilerek;

  • Acil durumları belirlemek
  • Olası acil durumların etkilerini önleyici, sınırlayıcı önlemlerini belirlemek
  • İş yerinin durumuna göre belirlenecek konularda eğitim vermek ve bu konuları içeren acil eylem planı hazırlamak.