• Diğer Sağlık Personeli
  • Diğer Sağlık Personeli
  • Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

  • alışanların işe giriş-periyodik muayene kayıtlarını tutmak...
  • İş yeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında yardımcı olmak...
  • İlk yardım hizmetlerinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak...
  • İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri yapmak...