• İş Yeri Hekimliği
  • İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

  •  İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak...
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak...
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek...
  • Çalışma ortamındaki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek çalışan uyumunu sağlamak...
  • Çalışmaların sağlıklı ve güvenli yürütülmesi için gerekli kişisel koruyucu donanım seçiminde yardımcı olmak...