• İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak...
  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek...
  • Risk değerlendirmesi yapmak, risklere göre önlemleri belirlemek...
  • Acil Durum Planı hazırlamak, risklere göre önlemleri belirlemek...
  • Kişisel Koruyucu Donanım seçiminde yardımcı olmak...
  • Çalışma ortamı ile ilgili gözetim ve denetim sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak...
  • İş ile ilgili tüm makine, araç gerecin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak...