• İşe Giriş Sağlık Raporu
  • İşe Giriş Sağlık Raporu
  • İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

  • Çalışanların girecekleri işe uygun sağlıkta olup olmadıkların saptanması için yeterli tetkiklerin yapılması.