• ../
  • ../
  • ../

İş Güvenliği Uzmanlığı!

•İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak..
•İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek..
•Risk değerlendirmesi yapmak, risklere göre önlemleri belirlemek..
•Acil Durum Planı hazırlamak, risklere göre önlemleri belirlemek..
•Kişisel Koruyucu Donanım seçiminde yardımcı olmak..
•Çalışma ortamı ile ilgili gözetim ve denetim sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak..
• İş ile ilgili tüm makine, araç gerecin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak..

Acil Durum Eylem Planı

Çalışma ortamının tüm koşullarının değerlendirilerek; Acil durumları belirlemek,olası acil durumların etkilerini önleyici, sınırlayıcı önlemlerini belirlemek ve iş yerinin durumuna göre belirlenecek konularda eğitim vermek ve bu konuları içeren acil eylem planı hazırlamak. .

Devamını Oku

Risk Değerlendirmesi

.Çalışma ortamının, çevre koşullarının, tüm iş ekipmanının, makinalarının, teçhizatın, tehlikenin, kimyasal maddelerinin, fiziki ortamın kısaca tüm bileşenlerin göz önüne alınarak, sağlıklı, güvenli çalışma düzeyini yükseltmek, iş yerinde uygulanabilir risk değerlendirmesi yapmak..

Devamını Oku