• Hakkımızda l Gürbüz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Temel İş Güvenliği Eğitimi;

. Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
. Uyarı işaretleri
. Elle kaldırma
. İş ekipmanlarının güvenli ve sağlıklı kullanımı
. Kişisel koruyucu donanımın doğru kullanımı
. İş yeri düzeni ve temizliği

Risk Analizi;

.Çalışma ortamının, çevre koşullarının, tüm iş ekipmanının, makinalarının, teçhizatın, tehlikenin, kimyasal maddelerinin, fiziki ortamın kısaca tüm bileşenlerin göz önüne alınarak, sağlıklı, güvenli çalışma düzeyini yükseltmek, iş yerinde uygulanabilir risk değerlendirmesi yapmak.

Acil Eylem Planı;

Çalışma ortamının tüm koşullarının ( ekipman, çevre,kullanılan maddeler, fiziki koşullar) değerlendirilerek;
.Acil durumları belirlemek
.Olası acil durumların etkilerini önleyici, sınırlayıcı önlemlerini belirlemek
. İş yerinin durumuna göre belirlenecek konularda eğitim vermek ve bu konuları içeren acil eylem planı hazırlamak.

Periyodik Muayeneler;

İşin tehlike derecesine bağlı olarak farklı periyotlarda yapılması gereken sağlık kontrollerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve gereken sağlık kontrollerinin yapılması.