• Hakkımızda l Gürbüz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Güvenliği Uzmanlığı;

•İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak..
•İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek..
•Risk değerlendirmesi yapmak, risklere göre önlemleri belirlemek..
•Acil Durum Planı hazırlamak, risklere göre önlemleri belirlemek..
•Kişisel Koruyucu Donanım seçiminde yardımcı olmak..
•Çalışma ortamı ile ilgili gözetim ve denetim sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak..
• İş ile ilgili tüm makine, araç gerecin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak..

İş Yeri Hekimliği;

. İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
. Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
. Çalışma ortamındaki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek çalışan uyumunu sağlamak
. Çalışmaların sağlıklı ve güvenli yürütülmesi için gerekli kişisel koruyucu donanım seçiminde yardımcı olmak

Diğer Sağlık Personeli;

. Çalışanların işe giriş-periyodik muayene kayıtlarını tutmak.
. İş yeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında yardımcı olmak.
. İlk yardım hizmetlerinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
. İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri yapmak

.İşe Giriş Sağlık Raporu;

Çalışanların  girecekleri işe uygun sağlıkta olup olmadıkların saptanması için yeterli tetkiklerin yapılması.