• Hakkımızda l Gürbüz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

 

 

 VİZYON
İş dünyasının tüm bileşenlerinin sağlıklı ve güvenli çalışabilmelerine katkı sunmak..
 MİSYON
Sağlıklı ve Güvenli çalışma kültürünün oluşmasında çözüm odaklı anlayışı etkin kılmak..